DM Racing Simulators

Polityka prywatności

//////////////////////////////

Polityka prywatności i polityka cookies Dm Simulators Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest:

DM Simulators sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Żabia 9, NIP PL9372744026; e-mail: biuro@dmsimulators.com; telefon: +48 501 290 291, dalej „DM Simulators’

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez DM Simulators dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Klientem a DM Simulators, dotyczącej usług świadczonych przez DM Simulators. Ponadto DM Simulators może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez DM Simulators, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.

3. Cały przebieg korzystania przez niego z Symulatora podlega utrwaleniu za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (bez fonii), a zapis z monitoringu zostaje przez Gestora utrwalony i zabezpieczony zgodnie z odrębnymi przepisami na potrzeby ewentualnych reklamacji lub sporów dotyczących Usługi.

4. Dla celów marketingowych DM Simulators może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Dane osobowe mogą być – z zachowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa – przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie DM Simulators, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom naszych usług.

6. Personalia Użytkownika z Kartą zawodniczą, podane przy zamawianiu dla niego przez Klienta zarejestrowanego Karty zawodniczej, mogą być widoczne (w tym wyświetlane na ekranach) dla szerszego kręgu bliżej niezidentyfikowanych osób, w tym innych użytkowników, w miejscu świadczenia Usługi przez DM Simulators na potrzeby prowadzonych przez Gestora w ramach programu zawodniczego statystyk, notowań w rankingach (tabelach) wyników (osiągniętych czasów przejazdu). Zaleca się przy zamawianiu kary zawodniczej dla zawodnika podanie tylko jego pseudonimu zamiast dokładniejszych personaliów.

7. Dane osobowe Użytkownika dla potrzeb wykonania umowy będą przechowywane przez DM Simulators przez okres jej realizacji, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.

8. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez DM Simulators przez okres korzystania z Serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do Serwisu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, DM Simulators będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.

9. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient ma prawo do żądania od DM Simulators dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z DM Simulators.